Schooltijden en vakanties/vrije dagen 

Schooltijden:

O.b.s. De Marke werkt met een 5 gelijke dagenmodel. We starten om 8.30 uur en de schooldag eindigt om 14.15 uur. Alleen groep 1-2 gaat op vrijdag tot 12.00 uur naar school. Tussen de middag eten we gezamenlijk in de klassen met de eigen leerkracht. Van 12.15 uur t/m 12.45 uur spelen we buiten. 

Vakanties en vrije dagen 2021-2022:

Herfstvakantie 18 okt. 22 okt 2021
Kerstvakantie 27 dec.2021 7 jan. 2022
Voorjaarsvakantie  21 febr. 25 febr. 2022
Pasen   18 april 2022
Mei vakantie 25 april 6 mei 2022
Hemelvaart 26 mei 27 mei 2022
Pinksteren   6 juni 2022
Zomervakantie 11 juli 19 aug. 2022
     

Studiedagen (hele dag)

 

 

(goede) vrijdag 15 april 2022

donderdag 16 juni 2022

     
Studiemiddagen vanaf 12.00 uur  

woensdag 3 november 2021

dinsdag 8 februari 2022

 

Vakanties en vrije dagen 2022-2023:

Herfstvakantie 24 okt. 28 okt. 2022
Kerstvakantie 26 dec. 2022 6 jan    2023
Voorjaarsvakantie 27 febr. 3 mrt.   2023
2e Paasdag   10 apr. 2023
Meivakantie 24 apr. 5 mei   2023
Hemelvaartsdag + vrije vrijdag 18 mei 19 mei 2023
2e Pinksterdag   29 mei 2023
Zomervakantie 10 juli  18 aug.2023
     
Studiedagen   7 april (goede vrijdag)
    De overige studiedagen zijn nog niet bekend.