Onze school

O.b.s. De Marke is een school waarbij het welbevinden een belangrijke rol speelt. Elk kind mag er zijn, hoort erbij en wordt gezien. We vinden het van belang leerlingen ruimte te geven om hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Daarom willen we niet alleen inzetten op het aanleren van goede lees, taal en rekenvaardigheden maar willen we kinderen ook uitdagen door aandacht te geven aan kunst en cultuur naast het leren door spel en bewegen.

We geloven dat je in deze maatschappij verder komt als je daarbij elkaar kunt versterken en daarom hechten wij veel waaarde aan het samenwerken en rekening houden met elkaar. Uiteindelijk willen we daarmee bereiken dat een kind zelfstandig en zelfverantwoordelijk, vol vertrouwen de uitdagingen in deze wereld aan kan. 

We bewerkstelligen dit door de volgende uitgangspunten:

  1. Een vriendelijk, open en veilig klimaat met ook voor elk kind.
  2. Goede basiskwaliteit van lesgeven.
  3. Brede basis met aandacht voor ieders talent.
  4. Samenwerken en rekening houden met elkaar.
  5. Zelfstandig en vol vertrouwen uitdagingen aangaan.