Onze school

We heten u van harte welkom op de site van o.b.s. De Marke.

Openbare school

O.b.s. De Marke is een openbare school in het Noord-oosten van Neede met ongeveer 125 leerlingen. Het team van de school bestaat uit 15 collega's onder wie groepsleerkrachten, een zorgcoördinator, een onderwijsassistent, een vakleerkracht gymnastiek, een conciërge, een locatiecoördinator en een directeur onderwijsteam.

Visie

Het welbevinden heeft een belangrijke plek binnen ons onderwijs. De sociaal emotionele ontwikkeling is de basis en krijgt structureel aandacht in ons lesprogramma.  Elk kind mag er zijn, hoort erbij en wordt gezien. We willen leerlingen de ruimte geven om hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Daarom willen we niet alleen inzetten op het aanleren van goede lees, taal en rekenvaardigheden maar willen we kinderen ook uitdagen door aandacht te geven aan kunst en cultuur naast het leren door spel en bewegen.

We geloven dat je in deze maatschappij verder komt als je daarbij elkaar kunt versterken en daarom hechten wij veel waaarde aan het samenwerken en rekening houden met elkaar. Uiteindelijk willen we daarmee bereiken dat een kind zelfstandig en zelfverantwoordelijk, vol vertrouwen de uitdagingen in deze wereld aan kan. 

We bewerkstelligen dit door de volgende uitgangspunten:

  1. Een vriendelijk, open en veilig klimaat met ook voor elk kind.
  2. Goede basiskwaliteit van lesgeven.
  3. Brede basis met aandacht voor ieders talent.
  4. Samenwerken en rekening houden met elkaar.
  5. Zelfstandig en vol vertrouwen uitdagingen aangaan.