Onze school

We heten u van harte welkom op de site van o.b.s. De Marke.

Openbare school

O.b.s. De Marke is een openbare school in het Noord-oosten van Neede met ongeveer 91 leerlingen. Het team van de school bestaat uit 11 collega's onder wie groepsleerkrachten, een zorgcoördinator, een onderwijsassistent, een vakleerkracht gymnastiek, een conciërge, een locatiecoördinator en een directeur onderwijsteam.

Visie en missie

Het is onze visie om te streven naar een optimale ontwikkeling voor ieder kind door samen te werken met het kind, ouders en teamleden. Alles wat we doen is erop gericht het beste uit het kind, onszelf en elkaar te halen.

Onze missie is om onderwijswijs te bieden dat uitdagend is en nieuwsgierig maakt. Binnen ons onderwijs voelt ieder kind zich fijn en gewaardeerd.

We zetten in op een sterke basis aan kennis en vaardigheden. Maar ons onderwijs reikt verder dan dat. We bieden een rijk scala aan (culturele) activiteiten en workshops waardoor leerlingen goed voorbereid en met een volle 'rugzak'  deel kunnen nemen en een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. 

We geloven dat je in deze maatschappij verder komt als je daarbij elkaar kunt versterken en daarom hechten wij veel waaarde aan het samenwerken en rekening houden met elkaar. Uiteindelijk willen we daarmee bereiken dat een kind zelfstandig en zelfverantwoordelijk, vol vertrouwen de uitdagingen in deze wereld aan kan. 

We bewerkstelligen dit door de volgende uitgangspunten:

  1. Een vriendelijk, open en veilig klimaat met ook voor elk kind.
  2. Goede basiskwaliteit van lesgeven.
  3. Brede basis met aandacht voor ieders talent.
  4. Samenwerken en rekening houden met elkaar.
  5. Zelfstandig en vol vertrouwen uitdagingen aangaan.