Groep 3/4

Welkom op de pagina van groep 3/4!
T E N N I S L E S ! 

Groep 3 en 4 werd uitgenodigd voor een tennisles bij SMASH in Neede. Dat laten we ons natuurlijk geen twee keer zeggen. En wat waren de kinderen allemaal fanatiek zeg! We hebben veel geleerd en konden aan het einde van de les zelfs al overspelen naar elkaar. 

M U Z I E K M A R K T 

Muzikanten van het Segnocollectief kwamen bij ons op school. We hebben samen muziek gemaakt, verschillende muziekinstrumenten besproken en mochten zelfs muziekinstrumenten uitproberen! 


P R O J E C T W E E K !

Tijdens de projectweek werkt groep 3-4 aan het thema ‘Het oude Egypte’. We hebben het al gehad over farao’s, goden, hiërogliefen, mummies en piramides. De tentoonstelling was een groot succes. Wat was het fijn om ouders en opa's en oma's weer op school te mogen ontvangen. De kinderen hebben alles uitgelegd wat ze de afgelopen weken hebben geleerd. B E Z O E K   A A N   D E   M O L E N 

In het kader van cultureel erfgoed heeft groep 3-4 een bezoek gebracht aan de molen in Neede. We hebben geleerd over de geschiedenis en de werking van de molen. Het was een interessante en leuke ochtend! 


T E C H N I E K  -  B A L L O N A U T O   M A K E N 

In plaats van een knutselopdracht zijn we de afgelopen 2 weken bezig geweest met een techniekproject. We hebben onze eigen ballonauto gemaakt. Groep 4 kreeg een stappenplan met daarop een beschrijving hoe de auto gemaakt moest worden. In een 2 of 3-tal met een leerling van groep 3 hebben ze de opdracht samen uitgevoerd. Knap gedaan hoor! 

N I E U W J A A R   E N   W I N T E R 

Het nieuwe jaar zijn we goed begonnen. De OR trakteerde ons op heerlijke kniepertjes. Daar hebben we lekker van gesmuld. En hoewel het buiten nog niet echt winters weer is hebben we de klas wel in winterstemming gebracht. We hebben een teken- en knutselopdracht gedaan. 


K E R S T

Inmiddels zitten we al helemaal in de kerstsfeer! We hebben geknutseld en gewerkt over kerst. Vandaag hebben we genoten van een heerlijke kerstlunch! 


S I N T E R K L A A S 

Wat was het een gezellige dag! Sinterklaas kwam op school met zijn pieten. 's Morgens hebben we heb op het plein ontvangen. Ook zijn we allemaal even bij hem geweest! Dat was heel gezellig! Gelukkig konden ook alle kinderen die thuis waren nog even met hem kletsen. Sint vertelde mij nog dat hij dit heel speciaal vond! Verder hebben we nog lekker geknutseld, een Sinterklaasfilm gekeken en spelletjes gespeeld. 


R O M M E L P I E T E N 

Oh, nee toch! De rommelpieten zijn bij ons in de klas geweest. We hebben gezien dat ze gespeeld en geleerd hebben, maar ze hebben vooral heel veel rotzooi gemaakt! Ook kwamen de strooipieten nog in de klas. Dat was heel gezellig en we kregen lekkere pepernoten.

K O E K J E S    B A K K E N 

Deze week stond vooral in het teken van koekjes (bakken). Maandag hebben we in groepjes uitgezocht in welke stappen je koekjes moet bakken. Daarna hebben we ook gekeken naar de verpakkingen van koekjes en er zelf een gemaakt. Vandaag de grote afsluiting; zelf koekjes bakken. Hmm, wat zijn ze goed gelukt! 

D I N O 'S

Met Blink hebben we het gehad over de tijd van de dino's. We weten nu dat het al héééél lang geleden is dat dino's hebben geleefd. Door de botten die zijn gevonden weten we hoe dino's er ongeveer uit hebben gezien. Sommige waren behoorlijk groot. Dat hebben we op het schoolplein maar eens opgemeten! 

A N W B   S T R E E T W I S E 

Tijdens de les van ANWB Streetwise hebben we geleerd hoe we moeten oversteken als er auto's geparkeerd staan. Hebben we geoefend met het oversteken bij een zebrapad. Ook mochten we in de elektrische ANWB auto om te ervaren hoe belangrijk het is om je autogordel om te hebben! 


S T A R T   S C H O O L J A A R ! 


We hebben een fijne start gehad van het nieuwe schooljaar! We spelen veel spelletjes om elkaar te leren kennen. En groep 3 is al bezig met de eerste letters leren, groep 4 ontdekt taal en spelling. Ook hebben we samen de eerste gym- en muziekles gehad.