Wie zitten er in de MR?

Oudergeleding:

Graag wil ik mij, Evelien Schurink, via deze weg kort voorstellen als MR-lid van de Marke. Ik ben de moeder van Emma Ebberink (groep 4) en zit sinds 2016 in de MR. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als leidinggevende  bij een woningcorporatie. Bij de woningcorporatie hebben wij te maken met het betrekken van je huurders bij je beleid en de uitvoerig van het beleid. Daar zit ik zogezegd “aan de andere kant van de tafel”. Het werkveld onderwijs was voor mij een onbekende wereld en het leek mij interessant om daar meer van te weten komen en de belangrijkste reden; om betrokken te zijn bij de school van mijn dochter.
Het is zeker een interessant en intensief jaar geweest als MR-lid. Vorig jaar is OPONOA van start gegaan met het werken in onderwijsteams en er speelden veel zaken op school waar wij als MR bij betrokken zijn geweest. Ook heb ik een cursus gevolgd om te weten wat je als MR mag, kan en moet. Als MR geven wij gevraagd en ongevraagd advies over de diverse onderwerpen. Je kunt daarbij denken aan formatieplannen, onderwijsplannen, schoolbegroting, zorgbehoeftes etc etc. Wij vergaderen 8 / 10 keer met elkaar. Het ligt er ook aan of er belangrijke zaken spelen op school dan vergaderen wij extra.
Als MR-lid vertegenwoordig je de ouders van de school. Mochten er zaken zijn waarvan je vind dat, wij als MR, zouden moeten bespreken met de school, spreek mij gerust aan op school of mail het naar de MR.

Graag stel ik mij, Rita Schuttert-Wilps, kort voor. Sinds eind november 2018 ben ik lig van de oudergeleding van de MR. Ik ben moeder van 3 kinderen; de oudste zit inmiddels op de middelbare school, de jongste 2 op OBS De Marke. Het leek mij nu een handig moment om lid te zijn van de MR, juist omdat ik alle leerjaren inmiddels een keer heb meegemaakt. Ik woon sinds 2001 in Neede en ik werk als dierenarts in de landbouwhuisdieren. Deelname in de MR vind ik een leuke manier om meer te weten te komen over hoe dingen precies gaan op basisscholen. Ik heb dan ook met plezier de cursus die hiervoor aangeboden wordt, gedaan. Door die cursus is het me duidelijk waar de mogelijkheden en soms beperkingen van de MR liggen. Ik probeer enerzijds kritisch de mogelijke problemen aan te kaarten, maar anderzijds hier wel op een positieve manier mee om te gaan. Ik denk dat we op die manier het beste uit eenieder en uit de schoolperiode voor onze kinderen kunnen halen.

Dag, ik ben Michiel Landkroon. Vader van Ferron (groep 7) en Yinthe (groep 6). Sinds november 2019 ben ik lid van de MR. Een bewuste keuze omdat ik iets voor het onderwijs op De Marke wilde betekenen. Om zo mee te helpen beslissen in zaken die direct van invloed zijn op het het onderwijs en zo op onze kinderen. Een erg interessante klus waar ik me graag voor inzet.                                                                Dit sluit aan bij mijn werk. Ik werk bij de politie in de IJsselstreek. Daar ben ik de schakel tussen de externe partners en de politie. Ik ben verantwoordelijk voor de aanpak van wijkoverstijgende problematiek in de gemeente Voorst. Ook de aansturing van agenten werkzaam in het cluster Voorst valt onder mijn taken. Daarnaast volg ik een HBO studie Bedrijfskunde. Een super interessante studiegericht op leidinggeven. Omdat we als oudergeleding van de MR een afvaardiging zijn van alle ouders, horen wij het graag wanneer er zaken zijn die jullie besproken willen hebben met het bestuur. Spreek ons gerust aan of stuur een mail naar mr@obsdemarke.nl.

Personeelgeleding:

Mijn naam is Debbie ten Hoopen. Voor de meesten van jullie beter bekend als juf Debbie. Ik ben al een aantal jaren werkzaam bij OBS De Marke en heb al in diverse groepen lesgegeven. Juist de afwisseling vind ik erg leuk. Iedere leeftijdsgroep heeft zijn eigen kenmerken en uitdagingen en dat maakt het zo interessant.                                                Ook zit ik al een aantal jaren in de MR. Naast het lesgeven vind ik het namelijk ook leuk om breder te kijken en verder te denken dan het leslokaal. Meedenken en beslissen over plannen van de school en op stichtingsniveau.                    Ik vind het leuk om dit samen met een groep betrokken ouders te doen. Samen weten we meer en kunnen veel bereiken.

Mijn naam is Mireille Stronks. Al een aantal jaar werk ik met veel plezier op OBS De Marke. Ik ben begonnen in groep 6 en vervolgens mocht ik door naar groep 7. Ik probeer ze toch al een beetje voor te bereiden op wat er na groep 8 gaat komen. Ook al gebeurt dit vooral pas in het laatste jaar op de basisschool, ik merk dat de leerlingen er in groep 7 al heel druk mee kunnen zijn.
Met humor en uitdagende lessen probeer ik het iedere dag weer voor iedere leerling interessant te maken.
Dit is mijn eerste jaar in de MR. Het leek mij heel interessant om mee te kunnen praten over de zaken die op school en bij de stichting spelen. Ik heb het ook altijd al belangrijk gevonden om samen tot een standpunt te komen. In de MR kan ik hier over meebeslissen en proberen we samen het juiste te doen voor OBS De Marke. Ik hoop dat we, met de gehele MR, goede dingen kunnen regelen voor de school.

Mijn naam is Monic Stortelder-Wekking en ik ben 60 jaar.  Ik ben vanaf oktober 1980 werkzaam in het onderwijs. De eerste 5 jaar op de kleuterschool en daarna op de Ruwenhofschool, dit werd later De Marke. Ik ben vooral werkzaam bij de kleuters maar ben ook inzetbaar in de andere groepen. Dit schooljaar ben ik ook nog werkzaam in een groep 8. Dit is een groot verschil in leeftijd, maar superleuk om te doen. Ik werk met veel plezier in het onderwijs, geen dag is hetzelfde. Door het begeleiden en stimuleren van jonge kinderen blijf je zelf jong en krijg je heel veel  van kinderen terug. Denk aan enthousiasme, plezier, energie en geluk. Daarom hoop ik nog een aantal jaren op school werkzaam te mogen zijn. De MR spreekt me aan omdat ik op deze manier mee kan beslissen over belangrijke zaken op schoolniveau waar uiteindelijk de leerlingen van gaan genieten.