Wie zitten er in de MR?

Graag wil ik mij, Evelien Schurink, via deze weg kort voorstellen als MR-lid van de Marke. Ik ben de moeder van Emma Ebberink (groep 4) en zit sinds 2016 in de MR. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als leidinggevende  bij een woningcorporatie. Bij de woningcorporatie hebben wij te maken met het betrekken van je huurders bij je beleid en de uitvoerig van het beleid. Daar zit ik zogezegd “aan de andere kant van de tafel”. Het werkveld onderwijs was voor mij een onbekende wereld en het leek mij interessant om daar meer van te weten komen en de belangrijkste reden; om betrokken te zijn bij de school van mijn dochter.
Het is zeker een interessant en intensief jaar geweest als MR-lid. Vorig jaar is OPONOA van start gegaan met het werken in onderwijsteams en er speelden veel zaken op school waar wij als MR bij betrokken zijn geweest. Ook heb ik een cursus gevolgd om te weten wat je als MR mag, kan en moet. Als MR geven wij gevraagd en ongevraagd advies over de diverse onderwerpen. Je kunt daarbij denken aan formatieplannen, onderwijsplannen, schoolbegroting, zorgbehoeftes etc etc. Wij vergaderen 8 / 10 keer met elkaar. Het ligt er ook aan of er belangrijke zaken spelen op school dan vergaderen wij extra.
Als MR-lid vertegenwoordig je de ouders van de school. Mochten er zaken zijn waarvan je vind dat, wij als MR, zouden moeten bespreken met de school, spreek mij gerust aan op school of mail het naar de MR.

 

Mijn naam is Debbie ten Hoopen. Voor de meesten van jullie beter bekend als juf Debbie. Ik ben al een aantal jaren werkzaam bij OBS De Marke en heb al in diverse groepen lesgegeven. Juist de afwisseling vind ik erg leuk. Iedere leeftijdsgroep heeft zijn eigen kenmerken en uitdagingen en dat maakt het zo interessant.                                                Ook zit ik al een aantal jaren in de MR. Naast het lesgeven vind ik het namelijk ook leuk om breder te kijken en verder te denken dan het leslokaal. Meedenken en beslissen over plannen van de school en op stichtingsniveau.                    Ik vind het leuk om dit samen met een groep betrokken ouders te doen. Samen weten we meer en kunnen veel bereiken.

Mijn naam is Mireille Stronks. Al een aantal jaar werk ik met veel plezier op OBS De Marke. Ik ben begonnen in groep 6 en vervolgens mocht ik door naar groep 7. Ik probeer ze toch al een beetje voor te bereiden op wat er na groep 8 gaat komen. Ook al gebeurt dit vooral pas in het laatste jaar op de basisschool, ik merk dat de leerlingen er in groep 7 al heel druk mee kunnen zijn.
Met humor en uitdagende lessen probeer ik het iedere dag weer voor iedere leerling interessant te maken.
Dit is mijn eerste jaar in de MR. Het leek mij heel interessant om mee te kunnen praten over de zaken die op school en bij de stichting spelen. Ik heb het ook altijd al belangrijk gevonden om samen tot een standpunt te komen. In de MR kan ik hier over meebeslissen en proberen we samen het juiste te doen voor OBS De Marke. Ik hoop dat we, met de gehele MR, goede dingen kunnen regelen voor de school.