Wie zitten er in de MR?

Mijn naam is Dorique Kerkdijk.
Ik ben moeder van Fiducia, Estre, Artemis en Rufus Clark . Estre zit in groep 7, Artemis in groep 6 en Rufus in groep 3. Fiducia zit alweer in de derde klas  van de middelbare school. Ik woon samen met Andrew Clark. Dit jaar ben ik aan mijn tweede zittingstermijn binnen de MR begonnen. Het onderwijs is binnen de stichting OPONOA flink in beweging en het is interessant om daarbij betrokken te zijn.
Ik ben in het dagelijks leven werkzaam als manager Beleid en Communicatie bij de gemeente Winterswijk. Vanuit mijn werk heb ik o.a. veel te maken met thema’s als Krimp, Jeugdzorg, Passend Onderwijs en Onderwijshuisvesting. Thema’s die nauwverwant zijn met onderwerpen, die ook in de MR actueel zijn. In mijn vrije tijd tennis ik, loop ik hard en ben ik graag lekker buiten met de kinderen.

Graag wil ik mij, Evelien Schurink, via deze weg kort voorstellen als MR-lid van de Marke. Ik ben de moeder van Emma Ebberink (groep 4) en zit sinds 2016 in de MR. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als leidinggevende  bij een woningcorporatie. Bij de woningcorporatie hebben wij te maken met het betrekken van je huurders bij je beleid en de uitvoerig van het beleid. Daar zit ik zogezegd “aan de andere kant van de tafel”. Het werkveld onderwijs was voor mij een onbekende wereld en het leek mij interessant om daar meer van te weten komen en de belangrijkste reden; om betrokken te zijn bij de school van mijn dochter.
Het is zeker een interessant en intensief jaar geweest als MR-lid. Vorig jaar is OPONOA van start gegaan met het werken in onderwijsteams en er speelden veel zaken op school waar wij als MR bij betrokken zijn geweest. Ook heb ik een cursus gevolgd om te weten wat je als MR mag, kan en moet. Als MR geven wij gevraagd en ongevraagd advies over de diverse onderwerpen. Je kunt daarbij denken aan formatieplannen, onderwijsplannen, schoolbegroting, zorgbehoeftes etc etc. Wij vergaderen 8 / 10 keer met elkaar. Het ligt er ook aan of er belangrijke zaken spelen op school dan vergaderen wij extra.
Als MR-lid vertegenwoordig je de ouders van de school. Mochten er zaken zijn waarvan je vind dat, wij als MR, zouden moeten bespreken met de school, spreek mij gerust aan op school of mail het naar de MR.

Mijn naam is Debbie ten Hoopen.
Ik werk al weer een heel aantal jaren op OBS De Marke. In de begin jaren draaide ik vooral groep 8. Daarna heb ik groep 5, 6 en 3 gedraaid en dit jaar draai ik weer voor het tweede jaar groep 8. Ik vind het erg leuk om verschillende groepen in de school les te geven. Zo weet je wat er in elke groep speelt en iedere doelgroep heeft zijn eigen kenmerken. Het leren lezen in groep 3 vond ik bijvoorbeeld super maar ook de beginnende pubers in groep 8 vind ik erg leuk.
Elke groep is anders en dat maakt het juist zo leuk.
Dit jaar zit ik voor het derde jaar in de MR. Ik heb het altijd al leuk gevonden om me bezig te houden met wat er in de school speelt. Met elkaar meedenken over zaken die de school aangaan vind ik erg belangrijk. Samen met de andere MR-leden hoop ik dat we mooie dingen kunnen bewerkstelligen voor OBS De Marke.

Mijn naam is Esther Zitter, maar veel mensen zullen mij beter kennen als juf Esther van groep 8. Ik geef alweer heel wat jaren les op obs De Marke. Dit doe ik met heel veel plezier.
Ik zit ook alweer een aantal jaren in de medezeggenschapsraad (mr) als vertegenwoordiger van het personeel van obs De Marke.
We bespreken uiteenlopende zaken die te maken hebben met het onderwijs en de schoolorganisatie. Het aantrekkelijke hiervan is dat dit samen met ouders gebeurt, waardoor de krachten goed gebundeld worden. Uiteindelijk hebben wij namelijk allemaal, zowel leerkrachten als ouders, hetzelfde doel voor ogen: namelijk het allerbeste voor ‘onze’ kinderen.

Mijn naam is Jolanda Harkink.
Sinds 2010 ben ik werkzaam op De Marke.
De afgelopen jaren heb ik lesgegeven in de groepen 4 t/m 8.
De jaren ervoor heb ik les gegeven op een dorpsschool in de combinatie groepen 3/4, 5/6 en 5/7.
Het is interessant om kennis te hebben van meerdere groepen.
Graag ben ik ook betrokken bij het algemeen schoolbeleid.
En als MR lid mag ik meepraten over allerlei onderwerpen die iedereen in de school aangaan.
Als afvaardiging van het personeel in de MR wil ik samen met ouders ervoor zorgen dat ieder kind een fijne tijd heeft op De Marke.