IHP Samenwoonschool

Ongeveer anderhalf jaar geleden is er een bericht in de krant verschenen over het IHP (Integraal Huisvesting Plan).  Deze plannen betreffen het samenwonen van de scholen in Neede-oost en Neede-west als antwoord op de leerling krimp in Neede. 

Voor Neede-oost gaat het over het samenwonen van de Kardinaal Alfrinkschool en De Marke. Hierna is het een tijdje stil geweest rondom dit thema. 

Dit schooljaar is dit thema weer opgepakt door bestuurders en gemeente Berkelland. Daaropvolgend hebben de teams kennisgemaakt met elkaar en er hebben een aantal overlegmomenten plaatsgevonden. Bij beide teams zijn de plannen enthousiast ontvangen.

We willen u graag op de hoogte brengen en houden van alle ontwikkelingen. Hiervoor is door een extern bureau een nieuwsbrief opgesteld. Deze nieuwsbrieven zullen vanaf nu met regelmaat worden gedeeld naar alle ouders van beide scholen en betrokkenen binnen de gemeente.  

Nieuwsbrief 1 Nieuwsbrief 2 Nieuwsbrief 3 Nieuwsbrief 4