ANWB Streetwise

A N W B    S T R E E T W I S E ????????????
We vinden het belangrijk dat onze kinderen op een veilige manier kunnen deelnemen aan het verkeer.
Daarom kregen we vandaag les van de ANWB.
De kinderen hebben veel geleerd over veilig oversteken, de remweg van een auto, veilig fietsen en hoe het is om deel te nemen aan het verkeer met een beperking.
Naar het overzicht