Agenda

Week van de contactavonden

Rapport mee

Cultureel circuit groepen 5 t/m 7

Doordraaimiddag

Musicalmiddag, feestelijke ouderavond en afscheid groep 8

Uitvliegen groep 8

Schoonmaakavond

Laatste schooldag

Zomervakantie